Колко са методите да получим нещо?

Колко са методите да получим нещо?

Как да получа това, което искам? Клиентите ми знаят, че моят подход е директен и практичен. Смятам, че когато говорим абстрактно и с много увъртания, това единствено усложнява комуникацията и в много случаи живота. Ето го кратко, просто и ясно: Как да получа това, което искам? Начините са три: Всеки човек си има любим метод,…