Контрол върху агресията и гнева

Гневът е нормална човешка емоция… когато е под контрол.  Ако не успявате да контролирате своя гняв, той се превръща в разрушителен, което може да доведе до сериозни проблеми във всички сфери на живота Ви.

Какво представлява гневът?

Гневът е силно усещане на недоволство, което може да варира от раздразнение до ярост. Емоцията може да бъде естествен отговор на действията на другите. Ако обаче тя не кореспондира с реалната ситуация или води след себе си агресивно и нараняващо поведение, тя излиза извън рамките на здравословното.

Гневът, повече от всяка друга емоция, крие опасности – той може да Ви изолира, накаже или накара да извършвате действия, които са неморални и за които да съжалявате впоследствие.

Гневът и агресията се изразяват по следните начини:

 • Насочени навън – агресивното поведение е отявлено. Яростта и насилието са директни и могат да приемат образа на викове, хвърляне на предмети, вербална агресия, физическо насилие и пр.
 • Насочени към себе си – проявяват се като критичен вътрешен монолог, отхвърляне на базови потребности и неща, които носят радост, самонараняване и изолация.
 • Пасивен – индиректен начин за изразяване на недоволството/яростта. Тук могат да бъдат включени мълчанието, цупенето, неприятните забележки, заяждането и други.

Какво причинява гнева?

Гневът може да бъде породен от различни причини, обвързани с обективната ситуация или личността на човека, който изпитва емоцията. Стресът, провалът, несправедливостта, тормозът, унижението, загубата, неудовлетвореността, провалът са често срещани причини.

Чувството е провокирано от мислите, а типът мисли, които провокират гнева, са свързани с несправедливост и желание за нещо, което не получаваме.

Той не е непременно реакция на текущата ситуацията. Понякога определено обстоятелство може да напомни за предишния ни опит и гневът, който сме изпитвали тогава, да се пренесе в настоящето.

Гневът обикновено е свързан повече с начина, по който реагираме на ситуацията, отколкото със самото събитие. Затова и бива наричан вторична емоция – под повърхността на гнева се крият други, често несъзнавани, които ни плашат или ни карат да се чувстваме неудобно (например: страх, вина, срам, чувство за неудовлетвореност).

Работата в терапевтичния кабинет включва разкриване на всички пластове на гнева, който изпитвате, и справяне с различните емоции. Това намалява техния интензитет и спомага на Вашата способност да се справите с тях.

Гневът може да намери своя израз чрез физически и емоционални симптоми. Сред тях можем да изброим:

 • Физически симптоми – повишено кръвно налягане, ускорен пулс, задух, изтръпване на крайници, мускулно напрежение.
 • Емоционални симптоми – раздразнителност, тревожност, ярост, напрежение, стрес, вина, разочарование, срам.

Към кого е насочен гневът?

Той може да бъде насочен в три посоки:

 • Първичен гняв – гняв, към обекта, който е провокирал усещането. Пример: шефът ми ми е направил забележка и ми е повишил тон; аз викам в отговор.
 • Вторичен гняв – посоката е обект, различен от причинителя. Ако продължим горния пример, при смъмряне от мениджъра ни, в този случай няма да отговорим подобаващо на него самия, а ще си го изкараме и ще се разкрещим на половинката си, когато се приберем.
 • Третичен гняв – насочен към себе си. Тук вътрешният ни монолог е повлиян от ситуацията и резултатът е, че си казваме същите неща, които нашият мениджър е изкрещял на нас.

Контрол на гнева

Управлението на гнева е процес на разпознаване на „тригър“ факторите и предприемане на стъпки, които да Ви успокоят и помогнат да се справите ефективно със ситуацията. Контролът няма за цел да елиминира или потисне емоцията, а да Ви научи как да я разпознаете, да се справите с нея и да управлявате поведението си.

Признаци за това, че някой се нуждае от помощ, за да регулира гнева си:

 • Социални норми – индивидът се чувства принуден/притиснат да сдържа яростта си. Той не може да идентифицира факторите на гнева и скритите емоции зад него, изпитва трудности за контролирането на поведението си.
 • Негативно мислене – съсредоточаване върху негативните аспекти на ситуацията.
 • Избухване – участва и инициира чести спорове с обкръжението си.
 • „Безопасен“ израз на гняв – често човекът прибягва до „безопасно“ изразяване на емоцията си – чупене на предмети, хвърляне в нищото, често повишаване на тон.
 • Поведение в отговор на невъзможност за справяне с безпомощност, чувство за превъзходство и безнаказаност и търсене на адреналин.
 • Вербална агресия – отправяне на заплахи и обиди към хората, с които общува.
 • Физическо насилие – упражняване на физическо насилие върху близките или по-слабите от него. Често се възприема като „заслужено“ и „последна мярка за справяне със ситуацията, която не зависи от индивида“.

Гневът е ценна емоция, която индикира нуждата от осмисляне на ситуацията и нашето поведение. Ако не разполагате с методи, които Ви помагат за ефективното справяне с емоцията и нейните причинители и последствия, тя може да доведе до сериозни проблеми за физическо и психическото Ви здраве, както и за отношенията с Вашите близки.

Когнитивно-поведенческата терапия за управление на гнева Ви помага да контролирате и успокоите своя гняв, откриете неговите първоизточник и причини, промените дисфункционалните си модели на мислене и придобиете нови умения за справяне.