Депресия

Тъгата е нормална част от живота ни. В повечето случаи периодите на тъга са краткотрайни. Когато обаче такива периоди продължат по-дълго време и са съпътствани от други симптоми, които пречат на ежедневието, можем да говорим за клинична депресия.

Депресията е инвалидизиращо заболяване, което може да засегне всеки и да влияе върху целия живот – от самооценка и поведение до отношения с другите и цялостно възприятие за света. Симптомите ѝ са свързани с:

  • Ниска или цялостна липса на енергия;
  • Нарушения на съня и липса на апетит;
  • Усещане за безнадеждност, безпомощност и липса на смисъл;
  • Загуба на желание за дейности, в които някога си откривал радост и смисъл, както и генерален интерес към заобикалящия свят;
  • Понижена самооценка и крайно негативно възприятие на средата;
  • Изолация от света, усещане за липса на разбиране, радост и увереност;
  • Засилено чувство на вина, срам, гняв, раздразнителност и/или тъга.

Депресията не е свързана със слабост или бягство от отговорност. Тя е сериозно заболяване, което има нужда от навременна психологическа помощ. Един от най-използваните методи за лечение е когнитивно-поведенческата терапия. Многобройни проучвания установяват, че КПТ е толкова ефективна за намаляване на симптомите на лека и умерена форма на депресия, колкото и антидепресантите и дори по-ефективна при предотвратяването на повторната им проява след края на терапията. Ако клиничната картина е по-тежка или има други фактори, комбинацията между психотерапия и медикаменти е най-резултатна.

По време на терапията заедно ще изградим Вашия арсенал за справяне със заболяването. Моят подход и методиките, които използвам, са адаптивни и ще бъдат изцяло съобразени с Вашето състояние и ресурси. Първата крачка е да си запазите час. След това вече няма да вървите по пътя към лечението сами – ще се справим заедно!