Индивидуална психотерапия

Какво представлява индивидуалната психотерапия?

Психотерапевтът може да окаже помощ в множество различни ситуации. Индивидуалната психотерапия е комплексна и зависи от Вашата заявка. Тя може да бъде:

 • Начин за оказване на помощ при изпитване на затруднения със справяне с конкретен проблем, травмиращо преживяване или основни ежедневни задачи.
 • Средство за себеопознаване и помощ за идентифициране и промяна на нефункционални модели на поведение, които вече не работят за нас и обкръжението ни.
 • Метод за придобиване на нови умения и разрешаване на проблеми/конфликти.
 • Допълнителна или основна терапия за личностни разстройства и/или психични заболявания.
 • Превантивен подход – не е задължително да сте изправени пред конкретен проблем, за да потърсите помощ от специалист. Понякога терапията може да е обикновен разговор, който носи успокоение и усещане за принадлежност и разбиране, или пък възможност за поглед във вътрешния ни свят и достигане на истинския ни потенциал.

Работя с хора в различни етапи в животите си, изправени пред различни ситуации и трудности, преодоляващи различни изпитания и травми. И въпреки че подходът ми е напълно адаптиран към конкретния клиент, той има еднакви основни характеристики:

 • Установяване на добра терапевтична връзка – ние формираме един отбор, затова е и важно да си паснем като подход и компетенция. Доверието и усещането за сигурност и разбиране са в основата на успешното протичане на терапията.
 • От мен може да очаквате уважение, разбиране и директен разговор, а темпото се определя от Вас самите – Вие показвате с какви ресурси и желание за промяна разполагате, а моята работа се корени в това не само да Ви разбера, но и да Ви предизвиквам, за да повярвате в способностите си.
 • Фокус върху това да се чувствате добре – да, понякога в кабинета говорим за болезнени за Вас случки и ситуации. Крайната цел обаче винаги е свързана с това вие да се почувствате по-добре и обнадежден за бъдещето.

Индивидуална психотерапия – приложение

Ето и някои от по-честите казуси или проблеми, които адресираме в терапевтичния кабинет:

 • Тревожност и паник атаки
 • Депресия
 • Личностни разстройства
 • Суицидни мисли и опити за самоубийство
 • Кризи на идентичността и трансформации
 • Перфекционизъм и бърнаут (burnout)– професионално прегаряне
 • Удовлетворение от живота, намиране на смисъл и баланс между отговорности,
  очаквания и ежедневие
 • Идентифициране и регулиране на емоциите
 • Поставяне на граници
 • Зависимост от другите и поставянето на техните нужди на първо място
 • Трудности в комуникацията
 • Затруднения в намирането на партньор/затруднения в живота на двойката
 • Ниска самооценка
 • Преминаване през травмиращи събития
 • Психосоматични разстройства
 • Обсесивно-компулсивно разстройство
 • Посттравматично стресово разстройство
 • Хазартна зависимост
 • Липса на желание и мотивация

Този списък не изчерпва всички причини, поради които бихте могли да потърсите помощ. Част от тях налагат и съвместна работа с други специалисти, както и комбинация от терапии. Промяната зависи от различни фактори:

 • причината, поради която сте решили да потърсите помощ;
 • ресурсите, с които разполагате;
 • проява на търпение от Ваша страна;
 • адаптиран подход към Вашия случай;
 • искреност – обсъждането на сериозни теми е болезнено, но ако криете информация, губите време и възможност за постигане на напредък.

В някои случаи подобрение се забелязва в самото начало – понякога разговор, в който сте изслушан и разбран, е мотивацията, от която имате нужда. В други идентифицираме проблеми, които изискват повече внимание и време.

В началото на терапията заедно поставяме ясни цели и очаквания. По време на процеса Ви помагам да изградите своя арсенал за справяне с проблемните ситуации и да придобиете нови умения, които ще доведат желаната промяна със себе си. Усещането за облекчение и надежда, когато излезете от кабинета, е признак, че терапията работи!