Семейна терапия

Семейството е структура със собствени особености, правила и отношения. Целта на семейната терапия е да помогне за идентифицирането на дисфункционални поведения и проблеми и да съдейства за постигането на щастливи взаимоотношения.

Терапията за двойки работи с:

 • Трудности в комуникацията;
 • Емоционална зависимост;
 • Финансови конфликти;
 • Динамика на общуването и разпределяне на
  отговорности в системата;
 • Предбрачно и предродителско консултиране;
 • Справяне с изневяра и предателство;
 • Родителство и родителски стрес;
 • Индивидуални различия и стилове на привързаност;
 • Развитие на капацитет за емоционална достъпност.

Семейната терапия не е способ, който е полезен единствено при проблем в отношенията, а може да бъде използвана и с превантивна цел. С помощта на специалиста двойката може да попречи на проблема да се появи, дори при наличието на предпоставки за това.

Терапевтичният кабинет е сигурно пространство за спокоен разговор, изслушване и признаване на страхове. Терапевтът е медиатор, който позволява безопасното изразяване на чувства и емоции и спомага за разбиране между двойката. Така се изключва/намалява възможността за неконтролирана емоционална реакция и водене на паралелни различни разговори.

Най-успешна е терапията, в която взимат участие и отговорност – за взаимно уважение и разбиране на другия, себеизразяване и желание за съвместно бъдеще – всички членове на семейството.

По време на терапия използваме фокусирани върху решения и подкрепа подходи, които помагат да се:

 • подсили емоционалната връзка;
 • заменят негативните конфликтни и дисфункционални модели с положителни взаимодействия;
 • увеличи интимността, близостта, уважението и обичта;
 • възстанови на доверието и здравословната комуникация;
 • създадат споделени цели и ценности;
 • се приспособят към нови роли и предизвикателства.