Обучения

Един от фокусите на моята практика е провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и компетенциите на аудиторията ми.

  • Работя със специалисти в различни сфери, за да им помогна да придобият нови умения и впоследствие как най-ефективно и успешно да ги прилагат, да превъзмогнат затрудненията и стагнацията на работното място и да увеличат
    мотивацията си.
  • Помагам на амбициозни професионалисти да достигнат потенциала си, да управляват по-добре своето време и ресурси и да се справят по-ефективно с трудностите в работния процес и комуникацията с другите.
  • Организирам индивидуални и групови обучения в съответствие с нуждите на Вашата организация. Свържете се с мен, за да обсъдим как бих могъл да бъда полезен за Вашия екип.

Работя съвместно със СНЦ „Образование и технологии“, за да предложим одобрени програми от МОН за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. За обученията се присъждат съответния брой кредити. Сред успешно проведените ми обучения в различни състави и формати се включват такива на следните теми:

таблица за обучения

Провеждаме обученията под различни форми – на място, под формата на уебинар или изнесени, извън институцията, като може да поемем изцяло логистиката.