Психотерапия за деца и юноши

Никой не е казвал, че порастването е лесен процес. Но това не означава, че трябва да бъде и толкова труден.

За тийнейджъри

Да бъдеш себе си, особено когато си в процес на откриване на личността и място, където усещаш, че принадлежиш, е трудно начинание. Процесът е съпътстван с неудобство, болка, срам, усещане за неразбиране, затруднена комуникация, самота, тревога и тъга.

Терапевтичният кабинет предлага сигурно и безопасно пространство, където на себеизразяването ще бъде отговорено с разбиране и подкрепа. Работата на терапевта е да помогне на тийнейджъра да повярва в себе си, преодолее трудностите пред него и
види стойността си.

За родители

Всички искаме най-доброто за нашите деца. Терапевтичният процес ще Ви помогне да разберете какво означава това за Вашето семейство.

Родителят е изпълнен с любов и тревога. Щастливи ли са? В безопасност ли са? Правя ли достатъчно? Ще се справят ли? Литературата и споделеният опит са полезни… но до известна степен. Всяко дете е различно и всяко семейство има собствена динамика.

Целта на психотерапевтичното пространство е да изгради доверие и разбирателство, в което детето да се чувства в безопасност да бъде и да говори. То е своеобразно убежище, където терапевтът използва персонализиран подход, за да помогне на изграждането на
умения, самооценка, уважение и преодоляване на трудностите. Специалистът споделя желанието на родителя да помогне на детето по най-правилния и добър начин за него и уважава изградената връзка в семейството.

В зависимост от конкретиката на проблема и възрастта на детето терапевтичните сесии могат да се провеждат в присъствието на родителя или изцяло самостоятелно. При индивидуална терапия се запазва контакт с родителя, но и се спазват етичните психотерапевтични норми и правила за конфиденциалност.

В терапевтичното пространство работим с/за:

  • Вярванията на тийнейджъра, който му пречат да постига целите си.
  • Подобряване на отношенията и комуникацията със семейство и приятели.
  • Оказва се подкрепа за преминаване през етапите на юношеството, които понякога са изключително предизвикателни.