За мен

Казвам се Асен Ангелов и съм магистър психолог със специализации в психотерапията и консултирането. Работя с възрастни и юноши в собствена психологична практика в гр. Пловдив и в гр. Асеновград.

Професионалните ми компетенции са в областта на:

Смятам, че с правилната подкрепа всеки може да достигне истинския си потенциал и да се чувства добре в собствената си кожа.

Моят подход

Когато сте изправени пред проблем, който намирате за непреодолим, или усещате, че пред Вас стоят пречки, които Ви спират да живеете живота си, по начина по който искате, нито едно преживяване или успех не са пълноценни. Ако болката, която изпитвате, е физическа, ще потърсите лекар, нали? Психолозите помагаме за облекчаването на вътрешното, психическото страдание и за повишаване на качеството на живот.

Как ще Ви помогна аз?

Старая се да осигуря пространство, в което свободно може да споделяте най-съкровените си мисли, докато заедно изследваме емоциите и поведението Ви и идентифицираме пречките, които стоят пред Вас.

Терапевтичните методи, които използвам, са интерактивни, образователни и основани на колаборация. По време на нашите срещи ще Ви задавам въпроси, ще Ви окуражавам, ще се отнасям с уважение, ще Ви подкрепям, но и ще Ви предизвиквам. Това, което няма да правя, е да Ви губя времето със стратегии и методика, които не работят. Подходът ми е индивидуален и изцяло съобразен с Вашите ресурси, заявка и личност. Компетенциите ми са да слушам и да намирам първопричините за проблемите, както и да ги разрешаваме заедно с клиентите ми. Когнитивните изкривявания, които пречат по пътя към постигане на целите Ви, страданието, което изпитвате вътрешно и което намира израз и навън, невъзможността за предприемане на промяна и желанието да разберете – все казуси, над които работим заедно в терапевтичното пространство.

Вярвам, че миналото ни не предопределя изцяло нашето бъдеще, а когато човек вижда света ясно, може да стигне навсякъде, където пожелае.

Психотерапевтичните сесии и консултациите с мен могат да бъдат провеждани на български както и на английски език, онлайн или на живо – в кабинета ми в Пловдив или в този в Асеновград.

Академично и професионално образование:

 • „Психология“ (бакалавър) – ПУ „Паисий Хилендарски“
 • „Бизнес психология“ (магистър) – ПУ „Паисий Хилендарски“
 • „Детска и юношеска психология“ (магистър) – Бургаски свободен университет
 • „Клинична психология“ (магистър) – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – в процес на изучаване
 • Психотерапевтично образование със специализация – Когнитивно-поведенческа
  психотерапия

Специализации и обучения в сферите:

 • Коучинг (coaching), обучение чрез подкрепа
 • Решаване на конфликти
 • Групова динамика
 • Кризи в развитието на децата и зрелите хора
 • Зависимости, депресии, семейна терапия и др.

Допълнителна квалификация и професионален опит:

 • Преподавател по Философия
 • „Тренинг за треньори“ – обучение за групови обучения
 • Инсайт семинар – ниво 1, 2 и 3