Политиката за поверителност е създадена, за да Ви уведоми за начина, по който обработваме и защитаваме личните Ви данни. Тя съдържа информация по отношение начина на обработване и типа лични данни, които се събират, целите на използване, основанието за обработка, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение на сигурността, както и възможностите, с които разполагате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни.

Понятието „лични данни“ се отнася за информация като Вашите имена, електронна поща, адрес за кореспонденция или телефонен номер, която може да се използва за идентифицирането Ви.

Обработваме данните Ви съгласно изложеното в тази страница за Политика за поверителност. Моля, прочетете внимателно правилата и условията преди да използвате уебсайта. Ползвайки уебсайта, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация съгласно описаните по-долу условия и правила. Вие също така потвъждавате, че сте съгласни, че собственикът може периодично и по своя преценка да изменя, допълва, редактира, отменя или по друг начин да актуализира настоящата Политика за поверителност.

Измененията в политиката за поверителност може да следите на тази страница, за да сте напълно информирани относно видовете информация, която събираме, как използваме тази информация и при какви обстоятелства тя може да бъде разкривана. Политиката за поверителност е публикувана в менюто на уебсайта и е достъпна по всяко време и на всяка от страниците му.

Информация относно собственика на уебсайта и администратора на данни:

Наименование: Асен Ангелов
Булстат/ЕИК: 180672534
Седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов“ №3, хотел Асеневец
e-mail: angelow1302@gmail.com
Телефон: +359 876 974 572

Какви лични данни събираме и защо?

За повечето от функциите на уебсайта не е необходима никаква форма на регистрация или въвеждане на данни. Това Ви дава възможност да посещавате уебсайта, без да ни информирате кои сте.

За някои действия като контакт с нас чрез имейл е необходимо да ни пишете от личната си електронна поща. Когато посещавате уебсайта или ни пишете и оставяте свои лични данни за контакт (например име, имейл адрес или телефон), Вие доброволно предоставяте тази информация, както и всяка друга, която прецените да добавите в текста на съобщението си към нас. Обработваме посочените лични данни, за да се свържем с Вас и да предоставим услугата си. Данните са ограничени до необходимия минимум във връзка с целите, за които се обработват, а именно контакт с Вас. Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изричното Ви позволение и в случай че тази информация ни е необходима, за да изпълним услугата която сте заявили.

Предаване на лични данни на трети страни

Ние не предоставяме лични данни на трети страни, освен в изрично изброени случаи. Можем да предоставим достъп до някои лични данни за организиране на работата или за счетоводни цели или на лица, ако е предвидено в нормативен акт, например държавни органи. Ние няма да продаваме, споделяме или по друг начин да предаваме личните Ви данни на трети лица, освен съгласно предвиденото в настоящата Политика за поверителност.

 • Възможно е да предоставим достъп до някои лични данни за организиране на работата си, за счетоводни цели, трети лица като управление на данни или техническа поддръжка на уебсайта. Тези трети лица имат договор с нас за използването на лични данни само за договорената цел и да не продават или предават личната Ви информация на други лица.
 • Възможно е лични данни да бъдат разкрити на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на закона, съдебен или правителствен акт, както и в случай че разкриването на личните данни е необходимо във връзка с наказателно или друго правно разследване или производство.

Процедури по осигуряване на сигурността

Стараем се да предотвратим загубата или злоупотребата с Вашите данни. Прилагаме мерки и средства за защита на данните Ви, включително конфиденциалност от наша страна, технически/системни мерки за защита на устройствата и уебсайта, чрез които се обработват личните Ви данни.

Съхранение на данните Ви

Съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира получаването на услугата и съгласно изискването на действащото законодателство. Данните, които обработваме с Вашето съгласие, освен ако няма друго основание за обработка, унищожаваме след като сте заявили оттегляне на своето съгласие.

Вашите права по отношение на личните ви данни

Имате права, съгласно приложимото законодателство по отношение на данните, които обработваме, а именно:

 • Имате право да изисквате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за вас, както и информация, отнасяща се до целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и друго;
 • Имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;
 • По всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните ви данни, което сте ни предоставили в предходен момент, ако съгласието Ви е единственото основание за тяхната обработка. В някои случаи оттеглянето на съгласието за използването или обработването на личните ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяни от нас;
 • Ако прецените, че не желаете да обработваме личните Ви данни, имате право по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити. Например:
 • личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;
 • в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и съгласието е единственото основание за обработката им;
 • ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;
 • в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;
 • други случаи, предвидени в нормативни актове, уреждащи защитата на личните данни.

По всяко време можете да изискате да коригираме или да изтрием Вашите лични данни. Може да упражните правото си чрез подаване на писмено заявление в свободна форма (включително и чрез e-mail), съдържащо следната информация: име, телефон или други данни за идентифицирането Ви, описание на искането, дата и адрес или e-mail за кореспонденция.

Данни за кореспонденция със собственика:
Име: Асен Ангелов
e-mail: angelow1302@gmail.com или
адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов“ №3, хотел Асенeвец

В случай че се опасявате, че Вашите лични данни се обработват неправомерно, можете да се обърнете към националния надзорен орган за защита на данните.

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Телефон: 02/ 915 3 518
е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

„Бисквитки“ и интернет тагове

Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, като например: страниците, които посещавате, докато сте тук, уебсайта, от който идвате, Вашия IP адрес, браузъра, който използвате, часовата зона и т.н. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и с оглед статистическа информация и проучвания на пазара за лицата, които ползват уебсайта. В този процес използваме „бисквитки“, които събират информацията посочена по-горе.

„Бисквитка“ е малък елемент с информация, съхраняван в паметта на устройство Ви и използван от браузъра Ви, която съдържа определена и анонимна информация. Можете да променяте предпочитанията си за използването на бисквитки по всяко време, чрез настройките/предпочитанията на Вашия браузър. Имате право да приемете или отхвърлите “бисквитките” на сайта, като това може да се отрази на функционалността му и да направи недостъпни някои функции или да доведе до затруднения в използването му. Възможно е да получаваме услугите от външни лица, които ни помагат при събирането и обработването на описаната в този раздел информация. Понякога е възможно да използваме интернет тагове и бисквитки, чрез трето лице – рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ.

Тези тагове/бисквитки може да са поставени както в онлайн реклами, които водят потребителите до този уебсайт, така и на различни страници или публикации в него. Използваме тази технология, за да проследим ефективността на рекламните кампании, които имаме. С помощта на тези тагове и бисквитки, третото лице/партньор или партньорът за уеб анализ, може да събира данни за посетителите на нашия уебсайт, да изготвя справки за нас относно активността на уебсайта.

Линкове към други сайтове

Настоящата политика за поверителност се прилага само за този уебсайт, но не и за уебсайтове, собственост на трети лица. Възможно е да публикуваме линкове към други уебсайтове, за които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас, но ние не можем да гарантираме за съдържанието им или стандартите им за поверителност.